โทร:02-711-6635-37    แฟ็กซ์ :02-711-6634,38

FINANCIA CAPITAL. CO ., LTD - Your Partner for Flexible Solution!

 • "FINANCIA CAPITAL CO., LTD"

  เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นปี 2013 ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ เราจะมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการเงินและการบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจหลากหลายให้แก่ลูกค้าของเรา เนื่องจากประสบการณ์ของเราเกี่ยวกับทางเลือกในการประสานจัดหา ด้านเงินทุนและการเชื่อมต่อทางธุรกิจในต่างประเทศ เราช่วยให้คู่ค้าของเราในแง่ของการปฏิบัติตามและการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด สำหรับการจัดหาเงินทุนโครงการซื้อทรัพย์สินและการจัดการสินทรัพย์

 • บริการด้านการเงินและการธนาคาร

  - ประสานงานด้านการขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆภายในประเทศสินเชื่อการก่อสร้างและสินเชื่อเงินให้กู้ยืมสำหรับ โครงการต่างๆ
  - ช่วยให้คำปรึกษาวางแผนการจัดการบริหารวงเงินสินเชื่อ ก่อนยื่นขอสินเชื่อ เราสามารถช่วยดำนินการตรวจสอบเอกสาร ธนาคารต่างประเทศและตราสารที่ออกจาก ธนาคารต่างๆเพื่อการค้ำประกันในรูปแบบ ของBG / SBLCออกจากธนาคารต่าง ประเทศเพื่อการค้ำประกันสินเเชื่อชนิด ต่าง ๆ ของการทำธุรกรรม

 • การค้าและการนำเข้า-ส่งออก

  - การส่งออกของทุกชนิดสินค้าที่ทำขึ้นในประเทศไทย อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหาร, อาหารทะเล, สิ่งทอ,เครื่องจักร, ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์, วัสดุก่อสร้าง, เครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีสำหรับการประมง
  - เราสามารถช่วยประสานงานให้คำปรึกษาอื่นๆ ผ่านพันธมิตรของเราทั้งในประเทศไทย ต่างประเทศ ( เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, ยุโรป, รัสเซีย )